Zemos Zubčice, spol.s r.o. vznikla v roce 1994 a v současné době hospodaří na 1743 ha zemědělské půdy, z toho je 633 ha travních porostů. Na orné půdě se pěstují převážně ozimá pšenice, řepka, kukuřice a bílý mák. V živočišné výrobě je chováno 250 ks dojných krav. V roce 2009 jsme se rozhodli pro stavbu bioplynové stanice, cílem bylo stabilizovat ekonomickou situaci podniku způsobenou kolísáním výkupních cen zemědělských kodit, tato byla v roce 2011 uvedena do provozu. Zázemí pro techniku a areál dojných krav se nachází v obci Zubčice a bioplynová stanice společně se stájemi pro mladý skot v areálu v Chabičovicích.

Fotogalerie: