Vážení spoluobčané a obchodní partneři,

vzhledem k nařízení vlády a probíhající epidemii koronaviru je v naší společnosti ZEMOS Zubčice, spol. s r.o. s platností od 17.3.2020 upraven provoz, a to následovně:

 

  • VOLNÝ vjezd a vstup do areálů společnosti (Chabičovice, Zubčice) je povolen pouze zaměstnancům. Všem ostatním je vstup, vjezd a průchod ZAKÁZÁN!!!

  • Vjezd a vstup cizích osob do areálů za účelem přepravy zboží a fungování bezproblémového chodu firmy je umožněn pouze na základě POVOLENÍ odpovědným zaměstnancem firmy ZEMOS Zubčice, spol. s r.o. a probíhá ve zvláštním režimu za účelem minimalizace rizika přenosu nákazy.

  • Cizí osoby jsou povinni v areálech firmy dodržovat zvýšená BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ a je jim doporučeno používat roušku či jinou ochranu obličeje, která bude pevně přichycena k obličeji.

 

Děkujeme za pochopení a doufáme, že nastalou situaci díky těmto opatřením zvládneme!

 

Zemos Zubčice, spol.s r.o. vznikla v roce 1994 a v současné době hospodaří na 1743 ha zemědělské půdy, z toho je 633 ha travních porostů. Na orné půdě se pěstují převážně ozimá pšenice, řepka, kukuřice a bílý mák. V živočišné výrobě je chováno 250 ks dojných krav. V roce 2009 jsme se rozhodli pro stavbu bioplynové stanice, cílem bylo stabilizovat ekonomickou situaci podniku způsobenou kolísáním výkupních cen zemědělských komodit, tato byla v roce 2011 uvedena do provozu. Zázemí pro techniku a areál dojných krav se nachází v obci Zubčice a bioplynová stanice společně se stájemi pro mladý skot v areálu v Chabičovicích.

Fotogalerie: